• Türkçe
  • English

Uzmanlık Alanlarımız

Fikri Mülkiyet Hukuku – özellikle televizyon yapımları ve bu yapımlarda kullanılan müzik eserleri üzerindeki haklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

Marka Hukuku – özellikle marka başvuruları ve itirazları ile ihlallerden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

İdare ve Vergi Hukuku – özellikle imar planları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından uygulanan yaptırımlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçekleşen denetimler, kamu ihaleleri, gümrük vergilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

Ticaret Hukuku – özellikle ticari alım satım sözleşmeleri, acente ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

Sözleşmeler Hukuku – özellikle ticari alım satım sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri, distribütörlük ve acente sözleşmeleri

 

Medya Hukuku – özellikle televizyon yapımları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile olan işlemler

 

Medeni Hukuk – özellikle aile ve miras hukuku ile mülkiyet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

İş Hukuku – özellikle işçi çıkarma, işe iade, işçi alacakları ve toplu işçi çıkarma konularından kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

Tüketici Hukuku – özellikle mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

 

Ceza Hukuku – marka ve fikri mülkiyet ihlalleri, Gümrük Mevzuatı’ndan kaynaklanan davalar